Jak skonfigurować menu główne?

Domyślnie system wygeneruje menu wraz ze stroną główną i wszystkimi utworzonymi stronami jako menu główne.

W tym samouczku dowiesz się, jak utworzyć menu ręcznie i używać je jako menu głównego zamiast generowanego automatycznie.


Utwórz nowe menu i przypisz je jako menu główne

  1. Zaloguj się do sekcji Kokpit.
  2. Kliknij przycisk „Wygląd” po lewej stronie.
  3. Kliknij przycisk „Menu” w sekcji „Wygląd”.
  4. Kliknij przycisk „utwórz nowe menu”.
  5. Nadaj nazwę nowemu menu.
  6. Dodaj elementy do nowego menu.
  7. Przeciągnij i upuść, aby zmienić kolejność elementów menu.
  8. Przewiń w dół do sekcji „Ustawienia menu”.
  9. Wybierz element „Menu główne” po prawej stronie sekcji „Wyświetl lokalizację”.
  10. Kliknij przycisk „Utwórz menu”, aby zapisać nowe menu.