Polityka Prywatności

Ostatnia aktualizacja: 2019-09-15

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje, w jaki sposób możemy gromadzić i wykorzystywać dane osobowe.


Zawartość Witryny Internetowej

Zawartość publikowana w witrynach internetowych, w tym, ale nie wyłącznie, posty, strony i komentarze, jest publicznie dostępna.

Prosimy publikować tylko to, co ma być publicznie dostępne.


Dane Konta

Wykorzystujemy dane konta, w tym, ale nie wyłącznie, adres e-mail i dane osobowe, do wykonywania zadań związanych z naszą usługą.

W zależności od ustawień część danych konta może być publicznie dostępna.


Jurysdykcja i Obowiązujące Prawo

Niniejszą Polityka Prywatności i wszystkie nasze usługi regulują przepisy prawa Republiki Chińskiej (Tajwanu), a miejscem właściwym dla rozstrzygania wszelkich wynikłych lub odnośnych sporów będzie sąd okręgowy dzielnicy Shilin zlokalizowany w Tajpej na Tajwanie.


Zmiany Niniejszej Polityki Prywatności

Możemy sporadycznie aktualizować Polityka Prywatności. O wszelkich zmianach będziemy informować, publikując nową Polityka Prywatności na tej stronie.

Należy okresowo przeglądać niniejszą Polityka Prywatności, aby zapoznać się z ewentualnymi zmianami. Zmiany niniejszej Polityka Prywatności wchodzą w życie od razu po ich opublikowaniu na tej stronie.